BRAND IDENTITY   |  FOOD&BEVERAGE  |  HOSPITALITY  |  ILLUSTRATION  |  LOGO  |  PACKAGIGN DESIGN  |  PRINT DESIGN

intro

O PROJEKTU | CZ

Na jaře roku 2022 představila Kofola Československo projekt Cirkulka - očekávanou novinku, která díky systému vratných skleněných lahví podporuje cirkulární ekonomiku. 
Cirkulka má za cíl snižovat uhlíkovou stopu výroby jejich nápojů a především podporovat udržitelný životní styl. 

Studio Heels Make Deals pro projekt vytvořilo logo a vizuální identitu, která volně navazuje na vizuální jazyk Kofoly a ve svěžím pojetí odráží princip cirkularity.


 „Kreativní idea agentury Heels Make Deals naplnila naše představy. Odráží princip cirkularity a v jednoduše pojatém designu propopuje naše klíčové, ale svébytně vyprofilované značky.
Se spuštěním projektu jsme byli opatrní, ale zájem ze strany spotřebitelů a ohlasy na povedený design lahví i přepravky nám dokazují, že jsme to uchopili za správný konec a že Cirkulka je do budoucna tou správnou cestou.“

- Vojtěch Kolmaš, Senior Brand Manager, Kofola a.s.

 

 

ABOUT THE PROJECT | EN

We care for our planet and are always more than happy to join forces with our clients in order to relieve the environment. Our long term client, Kofola a.s., as the largest local beverage producer is constantly searching for ways to reduce waste, and has recently launched a project called Cirkulka.

Our studio was responsible for its logo and visual identity. Cirkulka focuses on circular economy and allows customers to enjoy their favorite lemonades in returnable glass bottles - in a circle again and again. 


“The creative idea of Heels Make Deals agency lived up to our expectations. It reflects the principle of circularity and propounds our key, but distinctive brands in a simple design. 
We were cautious with the launch of the project, but the interest from consumers and the feedback on the well-designed bottles and crates prove that we have got it right and that Cirkulka is the right way to go in the future.”

- Vojtěch Kolmaš, Senior Brand Manager, Kofola a.s.

 

 

02_Nataceni-noveho-spotu-probihalo-pobliz-Zahori-3-e1656687658599
Cirkulka-Kofola-2
Mask-Group-4
Mask-Group-17

LOGO DESIGN | CZ

Hlavním motivem a zároveň sjednocujícím prvkem designu je symbol evokující princip cyklu, tedy podstatu Cirkulky.

Spolu s výrazným srdcem tvoří jádro vizuální identity, které se promítá napříč různými formáty od etiket po charakteristické přepravky.

Hlavní barevná paleta Cirkulky vychází z tradičních barev Kofoly s cílem zajistit jasnou brandovou rozpoznatelnost.

LOGO DESIGN | EN

The main motive and unifying element of the design is a symbol that evokes the principle of the cycle, the essence of Cirkulka.

Together with the distinctive heart, it forms the core of the visual identity, which is reflected in various formats from labels to characteristic carrier boxes.

The main color palette of Cirkulka is based on the traditional colors of Kofola to ensure brand recognizability.

LOGOTYPE

Mask-Group-8

SYMBOL

Mask-Group-9
Cirkulka_vizuál_3_Spolu-v-kruhu-stále-dokola_CZ

UDRŽITELNÝ DESIGN | CZ

Udržitelnost je hlavní myšlenkou značky Cirkulka. Propojuje jak vratné skleněné lahve, ve kterých si zákazníci mohou vychutnat love brandy jako Kofola, Vinea či Rajec, tak odolné brandované přepravky, ale také speciální POS materiály.  


Za použití kartonu s ekologickou FSC certifikací byly vytvořeny speciální POS materiály v designu Cirkulky pro umístění do vybraných maloobchodů, které tak navíc oddělují její produktové portfolio od ostatních nápojů v běžných regálech.

 

 

SUSTAINABLE DESIGN | EN

Sustainability is the main idea behind the Cirkulka brand. It connects both returnable glass bottles, in which customers can enjoy love brandy such as Kofola, Vinea or Rajec, and durable branded crates, but also special POS materials.  


Using FSC-certified eco-friendly cardboard, special POS materials in Cirkulka's design were created for placement in selected retail stores, thus further separating its product portfolio from other beverages on regular shelves.

 

 

Mask-Group-12
holcicka-z-legendarni-reklamy-je-po-20-letech-zpet-na-obrazovkach-07
Cirkulka-Kofola-etikety
Mask-Group-7
Cirkulka-Rajec_přepravka
Screenshot-2022-04-20-at-14.56.47
Mask-Group-10
13460-1920-1080

POS MATERIALS

Mask-Group-16
snimek-obrazovky-2021-08-25-v-15-30-32
cirkulka_1-1630×1087-1
Group-593
Group-591
Group-594
Group-592

📍 PRAGUE | NEW YORK

HEELS MAKE DEALS