header-v2
Mask-Group-103

Seznamte se, Manumi. Nová kapitola svého úspěšného předchůdce, značky Korálky.cz, dlouholetého čísla jedna na poli ruční tvorby a DIY v centrální Evropě. Studio Heels Make Deals dalo značce nové jméno a realizovalo komplexní rebranding. Nová vizuální identita je sebevědomá a fresh, adekvátní postavení značky na trhu. Svět tvoření je vše jen ne nudný. A u vizuální identity Manumi to platí zrovna tak.

Meet Manumi, a whole new chapter of its successful forerunner, Koralky.cz (Beads.cz), number 1 brand in central Europe offering you everything A-Z in the field of manual crafting and DIY.  Heels Make Deals studio was asked to come up with a new name and design whole new visual identity, that would reflect the magnitude the company has evolved into over the past years. The world of manual crafting is anything but boring. And Manumi's visual identity is no different.

Group-17

New name,
new identity

Korálky.cz fungují na trhu již od roku 2008, během uplynulých 14 let však firma prošla četnými změnami, rozrostla se a oproti původní nabídce, která příznačně zahrnovala především korálky, se produktové portfolio rozrostlo natolik, že se z Korálků stalo go-to místo pro cokoliv, co byste při svém příštím DIY (Do It Yourself!) projektu mohli potřebovat. Alza na trhu kreativního tvoření. A tak původní Korálky začaly být firmě po všech stranách už tak trochu malé.

Společně se spuštěním nabídky originálních produktů přímo pod privátní značkou vznikla závažná potřeba nového názvu, který by zohlednil růst, kterého se firmě podařilo za poslední roky dosáhnout a reflektoval aktuální směr ubírání a vize značky. 

Korálkům jsme vdechli nový život v podobě Manumi, nové cesty, která stávajícím i novým zákazníkům a zákaznicím otevírá nekonečno možností tvoření.

Koralky.cz in the Czech language means beads, and that's exactly what Koralky.cz was offering when starting in 2008. Throughout the following 14 years of operation the company however went through severe changes and went from selling beads to offering an extensive product portfolio of anything you can think of you might need for a DIY project of your choice.

Along with adding original products sold under the private brand of Koralky.cz, the need arose for a new name and a brand that would take the growth into consideration and reflect the company's current direction and vision.

We've started the company's new chapter in a form of Manumi, new direction that opens endless possibilities to both existing customers and creative newcomers.

Group-45-1

We inspire and provide what’s needed. You make it happen.

Manumi otevírá nekonečné množství možností tvoření, učí lidi přemýšlet nad tím, že věci nemusí být copy+paste, že si je mohou dělat podle sebe. Je tu pro všechny, pro náročné klienty, kteří přesně ví, co potřebují, i pro ty, kteří jsou v kreativním světě nováčky. Manumi s vámi bude sdílet nadšení z vašeho prvního projektu, nabízí nekonečné množství inspirace a je tím správným místem, kde hledat kvalitní produkty a komponenty, které budete potřebovat. Na Manumi se zkrátka každý kreativec může spolehnout.

Manumi is a new journey that opens an infinite amount of creative ways of manual crafting, a fresh brand that cannot go unnoticed. The purpose of the visual identity and the brand itself is to spark creativity - whether you've been a customer for years and you know exactly what you're coming for, or you're a crafting newbie. Manumi shares the excitement with you, offers endless inspiration and is your reliable source of quality products you'll need for your next project.

Group-49

Brand concept

Vizuální identita Manumi reflektuje esenci značky - probudit kreativitu i tam, kde zatím zůstávala neobjevena. Proto jsme se rozhodli koncipovat ji jako DIY projekt sám o sobě. Pokaždé může vypadat trochu jinak, vždy je zábava ji tvořit a nikdo ji jen tak nepřehlédne.

Komponenty vizuální identity jsou navrženy tak, aby zajistily konzistentnost brandové komunikace i když s nimi každý jednotlivec pracuje po svém - dle svého vkusu či nálady.

Our concept reflects the brand's core message - to spark creativity even within those, who haven't discovered the joys of crafting yet. We've designed the visual identity as a DIY project itself - there's an infinite amount of ways it can be worked with, it's always fun to get creative with it and it simply can't be overlooked.

The individual elements are designed to ensure brand consistency and recognisability while offering generous space for customisation for any creative taste or mood.

Group-67

Target group

Manumi je tu pro zkušené tvůrce i zvědavé začátečníky z cílové skupiny především žen, svou nově nastavenou moderní komunikací však rozšiřuje své spektrum a oslovuje nové publikum kreativců.

Manumi welcomes both experienced & new, curious crafters, mainly from the female audience. The newly-set style of communication addresses an even wider specter of potential customers.

Tone of voice

Inspirativní. Osobní. Přátelský. Uvolněný. Profesionální. Nad věcí.

Kind. Inspirative. Personal. Friendly. Funny. Relaxed. Excited. Motivational. Professional.

Group-66

One of our tasks was to come up with a new name.

Při vybírání nového názvu Korálků jsme chtěli vystihnout samotnou esenci značky - ruční tvoření. Hledali jsme libozvučnou, milou a zapamatovatelnou alternativu. Nový název Manumi reflektuje samotné manifesto značky - Manuální tvoření Miluju.

When choosing the new name we aimed for a simple, soft and memorable word. The name Manumi checks all the boxes and above all literally reflects the brand manifesto “I love manual crafting."

(I LOVE MANUAL CRAFTING)
MANUÁLNÍ TVOŘENÍ MILUJU

Group-55
Mask-Group-3

Pillars of visual identity

Group-50

Natural materials

V identitě se soustředíme na jednoduchost a přírodní materiály - ty využíváme v obalovém designu, tiskovinách i místech prodeje.

The identity embraces simplicity and works with natural materials. We use them within packaging design, print materials as well as at points of sales.

Image-20

Vibrant color palette

Jednoduché tvary a přírodní materiály doplňujeme elementy ve výrazných barvách. Charakteristická kombinace vytváří neotřelý vizuál, který značku odlišuje od vizuálního jazyka kosmetiky či eko/organic produktů. Paletu jsme vybírali tak, aby byla nadčasová, svěží a specifická přímo pro Manumi.

The color palette we've selected is fresh, vibrant and timeless. Elements in vivid colors complement the simple forms and natural materials and create a characteristic combination specific for the Manumi brand, visually separating it from cosmetic or eco/organic brands' visual language.

Group-9

Individual & handmade approach

Hand-made vizualita a individuální kreativní pojetí je jedním z hlavních pilířů brandu Manumi. Ruční tvorba je totiž o všem, jen ne o dokonalosti.

“Pokud bychom sto lidí požádali, aby nám vystřihli písmeno M podle sebe, dostali bychom sto různých tvarů,” říkali jsme si. Když jsme tedy navrhovali specifické tvary, které vizuální identita Manumi využívá, řekli jsme ne dokonalým geometrickým formám a raději vzali do ruky nůžky a tvary vlastnoručně vystřihovali.

Hand-made visuality and individual creative approach is one of the essential pillars Manumi brand is built on. Manual crafting is about anything but perfection.

“Were we to ask a hundred people to cut the shape of the letter M out from paper, we'd get a hundred different-looking shapes,” we were thinking. When designing specific shapes the identity works with, we said no to perfect geometric forms but did the contrary - we took scissors in our hands and manually cut our shapes out.

Group-28

Navrhli jsme set ručně vystřihovaných tvarů, které se staly základem hlavních brandových elementů - Manumi stickers. Pracovali jsme s oblými i “pointy” tvary, zároveň s tvary inspirovanými jednotlivými písmeny objevujícími se ve slově Manumi.

We've developed a set of hand-cut shapes that serves as a base for the main brand elements - Manumi stickers. We worked with circular and pointy shapes as well as shapes inspired by the letters appearing in the name Manumi.

ROUNDED

Group-51

POINTY

Group-39

LETTERS

Group-40
Mask-Group-119

Playful copy

 Odlehčené, vtipné, nečekané. Dynamické pojetí nejen vizuálu, ale i samotného copywritingu nám umožňuje rychle reagovat na aktuální trendy, personalizovat komunikaci a formovat náš “MANUMI” svět.

Vital part of identity and communication is the characteristic copywriting. Lighthearted, witty and unexpected. The copywriting style is dynamic and enables the brand to be up-to-date and react promptly to the most recent events and occasions.

Modularity

Manumi ve svém produktovém portfoliu klade důraz na maximální využitelnost jejich výrobků a soustředí se na modulární komponenty, modularita se tedy stala esenciálním bodem fungování identity. Charakteristické kombinace fontů a výrazná barevná paleta společně s hravým copywritingem dala za vznik setu stickers - Manumi samolepek. Ty brand využívá jako hlavní vizuální prvek v kombinaci s přírodními materiály, které jsou četně využívány v obalovém designu. Specifické tvary samolepek jsou inspirovány ručně vystřihovanými tvary písmen objevujících se ve slově Manumi a jejich využití a kombinace v rámci jednotlivých nosičů je ponechána v rukou každého, kdo s identitou bude pracovat. 

“Při designu jsme kladli důraz na individuální pojetí a hlavní vizi značky Manumi, což je probudit v lidech kreativitu. Identita je pojata jako otevřená platforma, která má své konzistentní rysy, každý s ní ale může pracovat čistě dle svého uvážení, vkusu a nálady.”

Maximal range of applicability & product modularity is of extreme importance to the company and thus it played a fundamental role when constructing the identity. Characteristic font combinations, witty copy and a vibrant color palette merged into the main brand element - a set of Manumi original stickers. These complement the natural materials used in the packaging design and use the hand-cut shapes designed for Manumi. Any creator interacting with the identity has the opportunity to work with combinations completely up to their taste and create a personalized visual within individual brand expressions.

“When designing, we kept in mind Manumi's vision which is to inspire and spark creativity in people. The identity works as an open platform, which has its consistent features, but can be modified in any imaginable way, according to the individual working with it.”

Mask-Group-89
manumi-paperbag-v2
manumi-boxmockup-v2-saturation

New logotype

Logotyp je jednoduchý, zapamatovatelný, s nečekaným twistem v podobě hravé, organické formy písmena “M”. Samotná identita funguje dynamicky a variabilně, logo je tedy pojato jako její stabilní bod.

The new logotype is simple and recognisable, with an unexpected twist in the form of a playful and organic shape of the letter “M”. The identity itself is dynamic and variable, therefore the logotype was designed as a grounding, stable element.

manumi-logo-form1-rgb-png-1black

PRIMARY FORM

Group-53

SECONDARY FORM

manumi-instastories-v2

Characteristic typography

Variabilní. Zábavná. Signifikantní pro brand Manumi. Výrazný nadpisový font doplňujeme o hravé komplementární fonty, které podtrhují funky, kreativní osobnostní rysy brandu.

Variable. Playful. Significant for the Manumi brand. Along with the bold-styled headline font, we've selected playful complementary typography, embracing the funky, creative personality traits of Manumi.

HEADLINE | Poppins Bold/Semibold

Mask-Group-105

COMPLEMENTARY 1 | Museo Moderno

Mask-Group-106

COMPLEMENTARY 2 | Eckmannpsych

Mask-Group-107

BODY FONT | Poppins Regular

Mask-Group-104-1
manumi-bagmockup-v5

Modular packaging design concept

Udržitelnost je pro Manumi jedním ze stěžejních témat, koncept obalového designu jsme tedy pojali s maximálním focusem na efektivitu a variabilitu. Jednoduché, základní formy packagingu využívají převážně přírodní materiály a z velké části jsou univerzálně obrandovány formou jednoduchého černého tisku. Rozlišení konkrétních produktů v rámci produktových řad zajišťují variabilními komponenty - Manumi brand stickers. Tímto způsobem zefektivňujeme logistiku, šetříme firemní náklady i životní prostředí.

Zároveň konzistentně posilujeme charakteristickou vizuální komunikaci se zaměřením na personalizaci. Každá krabice nebo papírová taška může vypadat jinak, kombinace používaných samolepek a pásek nabízí těm, kteří s obalovými materiály pracují, nekonečné množství možností.

Sustainability and respect for the environment is a resonating topic for the Manumi brand. The packaging design was, therefore, approached with maximum focus on efficiency and variability. The basic forms of packaging use mainly natural materials and are generally branded in a form of simple black ink print. Distinction between individual products within product lines is ensured via variable components, the Manumi original stickers. This way we streamline logistics and aim to save both the company's costs and the environments.

While focusing on the aspect of personalisation, we aim to consistently strengthen the characteristic visual communication. Each box or paper bag may look differently, depending on the person packing it, their creative approach, taste and mood. The brand stickers and tape offer endless possibilities of usage to anyone interacting with the packaging design.

Mask-Group-81
manumi-beadsbag-mockup-new-t-v2
manumi-pryskyrice-v2.4
Mask-Group-78
Group-54
manumi-posters-v4
Mask-Group-87
Mask-Group-121

thank you

Mask-Group-122
HEELS MAKE DEALS

Let's transform ideas
into reality together

[contact-form-7 404 "Not Found"]